Naše Usluge

OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA ZA RECIKLAZU

Sekundarne sirovine iz otpada, su izdvojeni i razvrstani korisni materijali koji mogu da se preradjuju putem RECIKLAZE.

Otkup sekundarnih sirovina Beograd
Reciklaza se primenjuje u okviru osnovnog načela upravljanja otpadom, tačnije pravila 3R:

R- reduce (smanjiti količinu otpada)
R- reuse (ponovo upotrebiti)
R- recycle (reciklirati)

Otkup Beograd - Bela Tehnika Rec

OTKUP I RECIKLAŽA
Tehnika (mobilni telefon, računar, laptop, televizora…), bela tehnika (veš mašina, bojlera, mšine za sudove…) otpadno gvozdje i lim, obojene metale (bakar,mesing,aluminijum,olovo,prohrom), elektromotore, transformatore,bakarne i aluminijumske kablove,stare menjace od automobila…Reciklaža je proces sakupljanja i tretiranja otpada kako bi se ponovo upotrebio kao sirovi materijal u pravljenju istih ili sličnih proizvoda.

Ponovna upotreba jeste ponovna upotreba materijala, odnosno odbačenog predmeta bez promene strukture njegovog materijala, što može na primer da bude slučaj kod reciklaže.

Zagađujuće materije su materije čije ispuštanje u životnu sredinu utie ili može uticati na njen prirodni sastav, osobine i integritet (eng. hazardous substances)

Odlaganje otpada je njegovo razvrstavanje, transportovanje kao i tretiranje, a zatim njegovo deponovanje na površini ili ispod površine zemlje.

Upravljanje otpadom je proces sakupljanja, transporta, procesuiranja, recikliranja i odlaganja otpadnih materija, naročito onih koje su proizvedene ljudskim aktivnostima, sve u cilju smanjivanja njihovog uticaja na ljudsko zdravlje, izgled i higijenu životne sredine. U poslednjih nekoliko decenija sve veća je tendencija da se kao osnovni ciljevi upravljanja otpadom smatraju i njegov uticaj na prirodnu stredinu, kao i na mogućnosti dobijanja izvora novih sirovina iz otpada.Električni i elektronski proizvodi jesu proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju.

Nama se možete obratiti ukoliko želite da reciklirate sledeće uređaje:

 • Šporete, sudo masine, bojlere, frižidere i ostale rashladne uredjaje elektronske i električne aparate
 • IT opremu, monitore, kućišta, tastature, štampače, skenere, miševe, zvučnike, slušalice i td.
 • Fluorescentne cevi i sijalice
 • Klima uređaje
 • Televizijske i radio prijemnike
 • Opremu za telekomunikacije
 • Velike i male aparate za domaćinstvo
 • Igračke, oprema za rekreaciju i sport
 • Automate (bankarske, za tople i hladne napitke..)
 • Instrumente za praćenje i nadzor
 • Oprema široke potrošnje za razonodu, playstation, tetrisi i sl.
 • Proizvode namenjene za proizvodnju, prenos ( kablovi, užad, provodnici) i merenje struje i elektromagnenih polja.